WLC


 
HomeHome  Portal*  CalendarCalendar  GalleryGallery  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log in  

Share | 
 

 Scores of Flair's lyrics

Go down 
AuthorMessage
no-one
Starter
Starter
avatar

Posts : 47
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
70/100  (70/100)

PostSubject: Scores of Flair's lyrics   Sat May 31, 2008 2:16 pm

all SOF's lyrics goes here..
Back to top Go down
View user profile
no-one
Starter
Starter
avatar

Posts : 47
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
70/100  (70/100)

PostSubject: Score's Of Flair (S.O.F) - Aadheyhey   Sat May 31, 2008 2:17 pm

Dhuvefa nudhaashey vettidhaaney
Aniyaa vehjeya madheravaaney

madukohbalaashey vaagoih kiyaadheynamey
aharen beynunvany kalaa ey

Dheravey mashah neyngunyma
rove ey mashah, hedhunu goahun

thiyahen nahadhaashey mabalivedhaaney
vahaa... Ihusaas haadha veynekey

Furagas nudheynan, Shakuvaa eh nukuraanan
Loabivey... Aadheyhey

Dherakoh nulashey hithuga jehidhaaney
vahaaa... Ihusaas haadha veynekey

thiyahen nahadhaashey mabalivedhaaney
vahaa... Ihusaas haadha veynekey

Ey loabivaa, Adu ahaashey, maneydhen vakivaan

kehkuraanan, nuroanan, veynaaves kurimathi laanan
Kerigen libeythoa kalaa.... Aadheyhey

adu ahaa, loabivey, neydhemey, vakivaaan
Back to top Go down
View user profile
no-one
Starter
Starter
avatar

Posts : 47
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
70/100  (70/100)

PostSubject: Score's Of Flair (S.O.F) - Dhirihurumuge rooh   Sat May 31, 2008 2:19 pm

ufaathakey thy magey, nuvaahaa ufaa kohdhyfaaa
bunaanuhey thy magey, umurah libifaavaa niumathekey
udaa bimaa hekikoh dhy, uraalaa hadhaaves dheynamey
nuvaanamey vakives dhen, bunaanamey neydhen dhuruvaan kalaayaaaa

dhuruvaaan neydhemey, bunaanamey dhulun mageyyyy

hinithun velaa, yaaraa magey
nuruhun vaan kalaayah ingey hey

thiya hashigandaa, reethi hingumaa
libeynekan hithahves naara eyy

ey pary, zaadheythy hithuga ranikan koh hadhaa
ey vidha, thariyeh hey thy hayaathah alikan dhey
ey kamanaa, thee farivefaavaa maleh hey
ey libidheyshey, thiya fonikamaa thiya chaalukan umurah mashah
libidheysheyy naananaaa

ey lolaa, thi fari fari moonaa
sifaves olhuvaa leveyne hey
ey athaa, thi dhe athuge finikamaa
sifaves olhuvaa leveyne hey
ey mala, thi maluge reethikan
dhuva haku hithun nufilaa ne ey
ey faza, thi aligadha vidhu var
dhuva haku hithun nufilaa ne ey

hithaamagey nafsa dhen, loabin gurubaan kuraanamey
hithaamayeh nume dheynan, ufaa dhy hayaaih furaanamey
ufaathakey kurimathiva, mi hayaai ujaalaa vaane ey

thiyeh magey loabivaa, mi hayaai ekuga madheynamey
thiyey magey vindhaky, hithugaa mivaa loibbaky
thiyey magey dhiri ulhun, abadhah ujaalaa kuraanamey
Back to top Go down
View user profile
no-one
Starter
Starter
avatar

Posts : 47
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
70/100  (70/100)

PostSubject: Score's Of Flair (S.O.F) - Rai Fehi Hudhu   Sat May 31, 2008 2:20 pm

dhannahen thareeh bune andhiree thereyn
alikuree hanguraamain keri thibegen

mi lobuvethi vathak minivan kanmathee abadhah abadhah

ufulaali fothi fehi raiy hudhu dhidhayakun
minivan huri kuriyah hoadhaiy dheyn hithun

mi lobuvethi vathak minivan kanmathee abadhah abadhah

ahdanathah thakeh fadha methah neriliyey
aiy hamalathah kerigen kurimathili mey

mi lobuvethi vathak minivan kanmathee abadhah abadhah

aiy gulhuvaa gaumaigen kuriyah dhaan
kaabafain dhekevi namoonaa gaa

mi lobuvethi vathak minivan kanmathee abadhah abadhah
Back to top Go down
View user profile
no-one
Starter
Starter
avatar

Posts : 47
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
70/100  (70/100)

PostSubject: Score's Of Flair (S.O.F) loabin   Sat May 31, 2008 2:21 pm

edheny libumey kalaa
umurah ufa hoadha dheynamey
dhekeny foni huvafenthakey
umurah loabin ulhedheynamey

loabin yaaru oagaa veemaa
dhoadhin handhuvar aliveyme ey
roalhin mey sihunveemaa
moalhin hih heylavvaifi yey

dhekilan edhey varey magey hih
hoadhan edhey varey magey dheloa
beehen edhey varey magey dhe aih
uraalan edheny mijismey loabivaa..aaa..aaa..
uraalan edheny mijismey loabivaa...

edhemey boa alhain onnan ungugaa
ovegen umurah nidhaalan gaathugaa
ulhelan ufalugaa edheny mihithey
dhehitheh mikamun minjuvaane ey yageeney
kalaayah magey hih loabin furigen vey

oagaavaan edhemey, loabidheyn edhemey
faruvaadheyn edhemey, hithugaa vaan edhemey
oagaavaan edhemey, loabidheyn edhemey
faruvaadheyn edhemey, hithugaa vaan edhemey

edhigen mihih rony hunnan kalaa gaathugaa loabin ehaaves loabivey
adhi dheyn beynunvey loabin ulhelanves loabin beynumey
loabi loabin, loabin loabin ulhelan loabin beynumey
kalaayah magey hih loabin furigen vey

loabin yaaru oagaa veemaa
dhoadhin handhuvar aliveyme ey
roalhin.....eeen..een..
uraalan edheny mijismey loabivaa..aaa..aaa..

edhigen mihih roanee edhigen mihih roanee
hunnan kalaa gaathugaa
Back to top Go down
View user profile
no-one
Starter
Starter
avatar

Posts : 47
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
70/100  (70/100)

PostSubject: Bahakun Kalaa Bunaa   Sat May 31, 2008 2:22 pm

heeve yey huttigen hih dhaahen magey
enme bahakun kalaa bunaa
heeve yey mulhi javvugaa vaatharithah fanduve dhaahen
enme bahakun kalaa bunaa
heeve yey thilayakun varah thoon hithugaa magey kaahthaalaahen
enme bahakun kalaa bunaa

ingeyhey varah dhilanaga ey magey hithun
bahakun kalaayah bunevey
bahakun kalaayah bunevey
ingeyhey varah dhilanaga ey magey hithun
bahakun kalaayah bunevey
bahakun kalaayah bunevey

neyngi namaves kalaayah magey hithugaa jehihjeyey
neyginamaves kalaayah varah baarah jehihjeyey
neyngi namaves kalaayah magey hithugaa jehihjeyey
neyginamaves kalaayah adu ahamey aharen kalaayah bunevey bas

heevyey kalaage thi athun dhurukohlaahen
enme bahakun kalaa bunaa
heeveyey mulhi dhuniye mashaa nuruhunvaahen
enme bahakun kalaa bunaa
heeveyey thilayakun varah thoon hithugaa magey kaahthaalaahen
enme bahakun kalaa bunaa

ingeyhey magey hithugaa vaa adey thee..
abadhume ahan beynun vaa abadhume ahan beynun vaaa
ingeyhey magey hih ufalun furaa dheyveyne ey..
bahakun kalaa ah bunevey bahakun kalaa ah bunevey


neyngi namaves kalaayah magey hithugaa jehihjeyey
neyginamaves kalaayah varah baarah jehihjeyey
neyngi namaves kalaayah magey hithugaa jehihjeyey
neyginamaves kalaayah adu ahamey aharen kalaayah bunevey bas

jehijje yey jehijje yey.........
jehijje ey magey hithugaaa......
Back to top Go down
View user profile
no-one
Starter
Starter
avatar

Posts : 47
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
70/100  (70/100)

PostSubject: Bunedhen Hey   Sat May 31, 2008 2:23 pm

bunedhen hey hithah vaa goih
mithuraa ey varah thadhuvey
mithuraa ey mihih gengos
rohvymaa varah thadhuvey

huvafeny ganduvaru loabin jary kuruvy
vidhamun dhaa ali muih faadhain hinithunvy

bunedhenhey, loabive ey ekugaa ulhen, annaashey

ekugaa ulhevunu dhuvasthah
maamui haa fonivy
dhauruvamun dhaa dhuniye ah
kehiverikan verivy

bunedhenhey, loabive ey ekugaa ulhen, annaashey

beyvafaa therikan ihusaas
ehindhu kurevuny
vevifaa vaa
vaudhaa ahudhaa nethuny

bunedhenhey, loabive ey ekugaa ulhen, annaashey

bunedhen hey hithah vaagoih
mithuraa ey varah thadhuvey
mithuraa ey mihih gengos
rohvyma varah thadhuvey
Back to top Go down
View user profile
no-one
Starter
Starter
avatar

Posts : 47
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
70/100  (70/100)

PostSubject: ladhu gathee   Sat May 31, 2008 2:23 pm

bondha bondhaigen vagu vagah ladhu ladhun gos
reethi reethee reehchey kiyaafaa hureveny
gaiyvi gaiyvihen hiy thelhi folhi ganey

ladhu gathee, ladhu gathee
ladhu gathee, ladhu gathee

malaa maathuge basthah ivifaa dhen
ethereyah neyvaa hifahtaa mey fuhpain
gaiyvi gaiyvihen hiy thelhi folhi ganey

ladhu gathee, ladhu gathee
ladhu gathee, ladhu gathee

bondha bondhaigen vagu vagah ladhu ladhun gos
chaalu chaaley chaaley kiyaafaa hureveny
bala balaa eh gehlunee ey

ladhu gathee, ladhu gathee
ladhu gathee, ladhu gathee

aneh faharah madu madun ladhu ladhun gos
haadha reehchey chaaley kiyaafaa hureveny
gaiyvi gaiyvihen hiy thelhi folhi ganey

ladhu gathee, ladhu gathee
ladhu gathee, ladhu gathee
ladhu gathee, ladhu gathee
Back to top Go down
View user profile
no-one
Starter
Starter
avatar

Posts : 47
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
70/100  (70/100)

PostSubject: Veyn Nulaa Dhey Loabi   Sat May 31, 2008 2:24 pm

madu asarakun hih furaa
veyn nulaadhey loibbakun
hihfuraadhey goihthakun
beynumy umurah kalaa

hih miadhuvy lolugaavaa gadha jaadhuvy athakun hifaafaa
ungumathygaa boa alhaalymaa libey hih hama jehun
reethi bahtan fun nazarakun kalhi ukaaly maa feney
dhuruga hutteh kamaku abadhume hithugaa vey thiyanan

madu asarakun hih furaa
veyn nulaadhey loibbakun
hihfuraadhey goihthakun
beynumy umurah kalaa

reethi isthashi ganduge beehun raahathun hih furuva ey
ekuga dhaanan eku ulheynan eku nimeynan loabivaa
libifavaa thiya loabi beynun umuru dhuvahah dhemiothumah
libifanehthaa furihama loibbeh dhuniyeygai thinoony

madu asarakun hih furaa
veyn nulaadhey loibbakun
hihfuraadhey goihthakun
beynumy umurah kalaa
Back to top Go down
View user profile
no-one
Starter
Starter
avatar

Posts : 47
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
70/100  (70/100)

PostSubject: Vagu Ruku Elhy   Sat May 31, 2008 2:24 pm

sandhuravyge alikamey, alikuruviye andhirikan
rukuraa bandu hassanuthaa, valuthereyga ekanitha
kalhi ehlaa hoadhany, vaguruku alhanthaadhoa

hingaali nazarakun, fakkaa rukehthaadhoa
athah fayah lha ambu lavva, vaguruku alhanthaadhoa

rukukolhugai ovvatha, iven feshy aduthakeh
naamaan manzareh, vaguruku alhanthaadhoa

dhen hassanah indhevuny ruku therey
naamaanvi manzaruthah huttifaa balanthaa dhoa

naamaan adu biruverivy manzaru balanthaadhoa
sandhoakaa mahaana galaa odi faharu fennaathy

iru araa alively, hassanuthaa madhuvany
hoadhan dhen fehty, vaguruku alhanthaadhoa

hassanu fenuny thundy mathygaa ekani huttaa
fenun iru hassanu hury thundygaa moyavefaa
Back to top Go down
View user profile
Sponsored content
PostSubject: Re: Scores of Flair's lyrics   

Back to top Go down
 
Scores of Flair's lyrics
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
WLC :: Music :: English-
Jump to: