WLC


 
HomeHome  Portal*  CalendarCalendar  GalleryGallery  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log in  

Share | 
 

 Dhivehi Lyrics

Go down 
Go to page : 1, 2  Next
AuthorMessage
davilex
Senior Memberz
davilex

Posts : 441
Join date : 2008-05-30
Age : 28
Location : Male'

Character sheet
Behaviour:
61/100  (61/100)

PostSubject: Dhivehi Lyrics   Sat May 31, 2008 1:57 am

All kinda Dhivehi Lyrics
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: bikuru   Sat May 31, 2008 12:14 pm

bikuru

mamma bappa ey thi kuree keey hey
dhera kohllee noon hey
dhari fulha kah v thee ves
huna rahu meh ves nethey
aniyaa nukuraa shey
mausooma kah v thy hithi aniyaa hey thy
oogaa vaashey

heekuree mey thy magey loabi loabii bappa ey
thiya kuree keey kan nikan bune dhee balaa shey
andhu dhaa miadhu heki vaaney nun hey
dhan naaney nun hey

thy insaaneh kan dhaney
thy thuhu veri ekey
adhu ahaashey bappa ey magey
mee magey sakuvaa ey

alhu kuraraney dhuvaa adhu
rahbbaa aynagaa insaafeh kobaa
dhuniyea gaa magu dah kan huru meehaa ey thy
hiki faaas olhunee ey

heekuree mey thy magey loabi loabii bappa ey
thiya kuree keey kan nikan bune dhee balaa shey
andhu dhaa miadhu heki vaaney nun hey
dhan naaney nun hey

thy insaaneh kan dhaney
thy thuhu veri ekey
adhu ahaashey bappa ey magey
mee magey sakuvaa ey

thy insaaneh kan dhaney
thy thuhu veri ekey
adhu ahaashey bappa ey magey
mee magey sakuvaa ey
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: dhirihurumuge roohu   Sat May 31, 2008 12:20 pm

dhirihurumuge roohu


ufaathakey thy magey, nuvaahaa ufaa kohdhyfaaa
bunaanuhey thy magey, umurah libifaavaa niumathekey
udaa bimaa hekikoh dhy, uraalaa hadhaaves dheynamey
nuvaanamey vakives dhen, bunaanamey neydhen dhuruvaan kalaayaaaa

dhuruvaaan neydhemey, bunaanamey dhulun mageyyyy

hinithun velaa, yaaraa magey
nuruhun vaan kalaayah ingey hey

thiya hashigandaa, reethi hingumaa
libeynekan hithahves naara eyy

ey pary, zaadheythy hithuga ranikan koh hadhaa
ey vidha, thariyeh hey thy hayaathah alikan dhey
ey kamanaa, thee farivefaavaa maleh hey
ey libidheyshey, thiya fonikamaa thiya chaalukan umurah mashah
libidheysheyy naananaaa

ey lolaa, thi fari fari moonaa
sifaves olhuvaa leveyne hey
ey athaa, thi dhe athuge finikamaa
sifaves olhuvaa leveyne hey
ey mala, thi maluge reethikan
dhuva haku hithun nufilaa ne ey
ey faza, thi aligadha vidhu var
dhuva haku hithun nufilaa ne ey

hithaamagey nafsa dhen, loabin gurubaan kuraanamey
hithaamayeh nume dheynan, ufaa dhy hayaaih furaanamey
ufaathakey kurimathiva, mi hayaai ujaalaa vaane ey

thiyeh magey loabivaa, mi hayaai ekuga madheynamey
thiyey magey vindhaky, hithugaa mivaa loibbaky
thiyey magey dhiri ulhun, abadhah ujaalaa kuraanamey
thiyey magey thiyey magey thiyey magey dhirihurumah libey roohaky
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: FATHUMAA   Sat May 31, 2008 12:22 pm

************************FATHUMAA***********************

EY HANDHAA
HANDU HEKI KOHDHEMEY
HURIHAA UFALEH HODHAI DHEYNAMEY
REYGANDAH VES FOLHIFA VEYYE
FURAGAS BALAN FAHATHUN BALAN DHAANAMEY
MALEKEY THI EE VAS MEERU THEE
FARIVEFA BAGEECHAA GAA INEE
BINDHELAN MASHAH NULIBEYNEHEY
BINDHELAN MAGEY HIH EDHI GOVAATHEE
FATHUMAA MA DHAANAMEY FAHATHUN DHEN GOVAA LIBEYTHO
EDHI GOVAA HUREEE MITHAA
FATHUMAA HITHUGE VINDHAH LUYEH LIBEY THO EDHI GOVAA HUREE

EY LOLAA BAS HEKI KOHDHEMEY
FURIHAMA KAMUN BUNELAN BEYNUMEY
REYGANDAH VES FOLHIFAA VEYEY
FURAGAS BALAN FAHATHUN DHAANAMEY
MALE KEY THI EE BABULHAA VIDHAA
RANIKAN KURAN UDUGAA INEE
NIDHUMAH MASHAH UNDHAGOOVEYYE
ABADHAH MAGEY HIH EDHI GOVAATHEE
FATHUMAA MA DHAANAMEY FAHATHUN DHEN GOVAA LIBEY THO
EDHI GOVAA HUREE MITHAA
FATHUMAA HITHUGE VINDHAH LUYEH LIBEYTHO
EDHI GOVAA HUREEE

FATHUMAA MADHAANAMEY FAHATHUN DHEN GOVAA LIBEY THO
EDHI GOVAA HUREE MITHAA
FATHUMAA HITHUGE VINDHAH LUYEH LIBEY THO
EDHI GOVAA HUREEE

********************FATHUMA*****FATHUMA*******************
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: heyyan bo   Sat May 31, 2008 12:23 pm

heyyan bo

kamana gothy adhanu thaa
aa gotha lah odi beylee
kiyeveli bey baakee koh
rashu mudhimah kukulhu nudhee
rashu mudhimah kukulhu nudhee
rashu mudhimah kukulhu nudhee

iruvara kah balaa nulaa (umm)
fenugaa odi beehsee thaa
bandu kula aa tha vee dhu lun
kaateh gaa atha kurehun
aadhana kah kamaku nudhey
aadhana kah kamaku nudhey

hikimiruhun dhun elhn aa dhanu maa gayaa nuvea


kamana gothy adhanu thaa
aa gotha lah odi beylee
kiyeveli bey baakee koh
rashu mudhimah kukulhu nudhee
rashu mudhimah kukulhu nudhee
rashu mudhimah kukulhu nudhee

othiyaa haalaan hama koh
falhu vereen nah govaa lumun
kiyeveli bey loelhe kiyeveli bey loelhe
mahakaah dhiya dhoni nuvea
kandakaah gulhu meh nethey
umey verin fani hedhy
umey verin fani hedhy


kamana gothy adhanu thaa
aa gotha lah odi beylee
kiyeveli bey baakee koh
rashu mudhimah kukulhu nudhee
rashu mudhimah kukulhu nudhee
rashu mudhimah kukulhu nudhee

ekuvereen 3n soru nulaa aadhanaa mahah nulaa
undhunaa dhiri nule venee
odi anburaa rasha lefee
aa gotha kah bey li odin
mas aruvaa rah fure
mas aruvaa rah fure


kamana gothy adhanu thaa
aa gotha lah odi beylee
kiyeveli bey baakee koh
rashu mudhimah kukulhu nudhee
rashu mudhimah kukulhu nudhee
rashu mudhimah kukulhu nudhee

kiyeveli bey baaki koh
thimara fatha haradhu nukoh
ingeenah dhebaa elhee
ingeenah dhebaa elhee

kan rangalha ingey varah
keyo lhunnah kerey varah
gulhilaa mehifaa veyea
gulhilaa mehi faa veyea

hikimiruhun dhun elhn aa dhanu maa gayaa nuvea


kamana gothy adhanu thaa
aa gotha lah odi beylee
kiyeveli bey baakee koh
rashu mudhimah kukulhu nudhee
rashu mudhimah kukulhu nudhee
rashu mudhimah kukulhu nudhee
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: huttey varey magey hiyy   Sat May 31, 2008 12:24 pm

huttey varey magey hiyy

huttey varey magey hiyy
roalaa varey dheloa
russaalu mah thibaa adhu
fohelaa namey dhelo
huttey varey magey hiyy
roalaa varey dheloa
russaalu mah thibaa adhu
fohelaa namey dhelo

koffa egina ufaatha yaaraa thi vakivumun
fenkalhi ve gisla gisla
roalan edhey dhelo
ossey eiru balaalan
ekaherive hure lumun
deniru araane baaey hure kohlevey suvaalu

huttey varey magey hiyy
roalaa varey dheloa
russaalu mah thibaa adhu
fohelaa namey dhelo

yaaraage efari heelun abadha me dheki lumaa
hiyy edhi govaa ufaa tha gurubaan kuraa namey
yaaraage heyo alhaalun abadha me libi vumaa
hiyy hutti vindhu tha den aadheys kuraa namey
hutteyyy aaaaaaa

huttey varey magey hiyy
roalaa varey dheloa
russaalu mah thibaa adhu
fohelaa namey dhelo

aharenge heyo dhuvaa tha yaarai eku veyea
kaakah he ingey beleynee maadhan jehey nehaa haalu tha
mahusaru dhuvahu kalaa ah kohdheyn edhey dhuvaa ee
yaarah biaa kalaako adhu deh vavaa shey

huttey varey magey hiyy
roalaa varey dheloa
russaalu mah thibaa adhu
fohelaa namey dhelo
huttey varey magey hiyy
roalaa varey dheloa
russaalu mah thibaa adhu
fohelaa namey dhelo
fohelaa namey dhelo
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: jismu nethigen   Sat May 31, 2008 12:25 pm

jismu nethigen

jismu nethigen gos hafus
viyekas masheh nubalaanamey
gislamun gos adhu mihih
kafunun jareee kohfaanamey

jismu nethigen gos hafus
viyekas masheh nubalaanamey
gislamun gos adhu mihih
kafunun jareee kohfaanamey


dhuniye ah furathama levunu
neyvaa ga thimalah edhevuney
kuri asaru thiyafadha dhevana eh
udu dhashun nethuneema ey
kashi kunburu gina vaa therey ga
kashi dhefushu ves koshi veyye
...........................

jismu nethigen gos hafus
viyekas masheh nubalaanaemy
gislamun gos adhu mihih
kafunun jareekoh faanamey

jismu nethigen gos hafus
viyekas masheh nubalaanamey
gislamun gos adhu mihih
kafunun jareee kohfaanamey

beynumah ma niyai gatheemey
keytha hurinama hashi therein
beyhakun nufilaa mi bahyah
vaa ekani faruvaa thiyye
buni ma bahkah ruhifa huregen
gaai kameh ves ingi dheyye
bunikameh nume vaa e jismuge
hoonu kan libidhin me ey

dhuniye dhahkaa kula maja feni
heyo nubai ves olhi dheyye
buni kamaku adhadheh nuvaa haa
gina bayaku malhi ah elhijje
kanu asaru fenumuga nethes ves
kanu mi hih kuruvaa fi ey
maluge vas neelamuga laa iru
anu hurun dhathi vejje yye

jismu nethigen gos hafus
viyekas masheh nubalaanamey
gislamun gos adhu mihih
kafunun jareee kohfaanamey

gudhurathun libidhin efari kan
kuda agehga dheefi ey
hurumatheh nume dhee ma inna
aailaa badhunaam kuree ey
ali mahah agu bodu vevenee
hama nidhin dhathi veema ey
alikameh gaimaku huhtas
gina vumun beynun kendijje

jismu nethigen gos hafus
viyekas masheh nubalaanamey
gislamun gos adhu mihih
kafunun jareee kohfaanamey
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: KUDA KUJJA   Sat May 31, 2008 12:26 pm

KUDA KUJJA

IRU ARAAA OHSEYYE
MIADHU VES DHAANEYYE
AADHUVAHEH NAADHE YYE
AA GOI THAKEH VAAN EDHI HUHTAA BADHALEH NAADHEYY
AAILAA EKAKUVES MEEHEKAH NUBALA EY
AHAREN NAKEE MEEHEH NOON KAN EMMEN BUNEY
ADHU JAHAMEY SALAAAM AI DHIH KOH MITHAA
MAAYOOOS VANEE OGAAVAANE MEEHEH NETHEY

IRU ARAA OHSEYYA
MIADHU VES DHAANEYYE
AADHUVAHEH NAADHEYYE
AA GOI THAKEH VAAN EDHI HUHTAA BADHALEH NAADHEYYE
AAAILAAEKAKU VES MEEHAKAH NUBALAEY
AHARENNAKEE MEEHEH NOON KAN EMMEN BUNEY
ADHU JAHAMEY SALAAM AI DHIH KOH HINGAA
MAAYOOS KUREE OGAAVAANE MEEHEH NETHEY

INSAANUN NAKEE KUHKUREVEY BAEH
IHSAAS THAKU VANEE EKANIVERIKAN
INSAANUN NAKEE KUHKUREVEY BAEH
IHSAAS THAKUVANEEE EKANI VERIKA
DHURUGAA THIBEY MASHEKEE KUDA KUJJEH KAN DHANEY

KEHIVERIYAA THAKUN EYGEN LIBEY ANIYAAVERIKAN MAA BODEY
LA LA LAA LA LAAA
LA LA LAA LA LAAA
LA LA LAA LA LAAA ***********2
LA LA LAAA LAAA LAAA
DHURUGAA THIBEY MASHEKEE KUDA KUJJEH KAN DHANEY
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: loabi dhumun   Sat May 31, 2008 12:26 pm

loabi dhumun


loabi dhumun haadhama ruemey
thy paree eh haaves reeychey
mashah mivaagoi neyngey bune dhey kah
dhen ma vee dhaan hey

hiyy ufaa vea fenumun kalaa
loabi dheyshey hithugaa thibaa
reethi raageh kiyaala dhen hey
reethi raagey mikiyaadhenee


loabi dhumun haadhama ruemey
thy paree eh haaves reeychey
mashah mivaagoi neyngey bune dhey kah
dhen ma vee dhaan hey

inthijaaareh nimumeh nuvaa
funjavaabeh hithugaa viyas
keekuranhey maadhamaaves ekuekee vumah


loabi dhumun haadhama ruemey
thy paree eh haaves reeychey
mashah mivaagoi neyngey bune dhey kah
dhen ma vee dhaan hey
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: loabivea kalaa   Sat May 31, 2008 12:27 pm

loabivea kalaa

loabin kalaa kaireegaa vaanamea
neydhemey vakivumeh haadhahaa loabi vea
loabin ufaa hiyyedhey haa dheynamey
neydhemey vakivumeh haadhahaa loabi vea
neydhemey vakivumeh haadhahaa loabi vea

vindhu thiyea thiye hithuge dhirun
hiyy abadhu abadhu edhenee loabey
konme hindhaku thihadhaan aavea
hithugaa vanee thiya thaajaa loabey
emme edhey den dheyshe ufaa
leyga mi nishaan thi veye ekuvefaa


loabin kalaa kaireegaa vaanamea
neydhemey vakivumeh haadhahaa loabi vea
loabin ufaa hiyyedhey haa dheynamey
neydhemey vakivumeh haadhahaa loabi vea
neydhemey vakivumeh haadhahaa loabi vea

bappa dhelolu ge noooru thiyea
abadhu me edhe vea ne araamu thi yea
dhiri hurumaa ufalaa thi ya ee
maamage jaan gaime funaana thi yea
furifa veyea mulhi hiyy ufalhu
umurah gulhu vaali nishaan li bumun


loabin kalaa kaireegaa vaanamea
neydhemey vakivumeh haadhahaa loabi vea
loabin ufaa hiyyedhey haa dheynamey
neydhemey vakivumeh haadhahaa loabi vea
neydhemey vakivumeh haadhahaa loabi vea
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: ****maru vedhaaney**   Sat May 31, 2008 12:28 pm

****maru vedhaaney**

maru vedhaa ney maadha maa gaaamey
dhoo kohffa loabaa ufaa
maru vedhaa ney maadha maa gaaamey
dhoo kohffa loabaa ufaa
hus athaa lo maraa laafa dhaaney romun
kohffa mithaan gaaa ufaa

maru vedhaa ney maadha maa gaaamey
dhoo kohffa loabaa ufaa
maru vedhaa ney maadha maa gaaamey
dhoo kohffa loabaa ufaa
hus athaa lo maraa laafa dhaaney romun
kohffa mithaan gaaa ufaa
maru vedhaa ney maadha maa gaaamey
dhoo kohffa loabaa ufaa

thedhu verin noolhe yea ingey
ekuverin nooolhe yea ingey
kehi verin gina thaneh ingey
dhuni ye mee dhas kurey ingey
emme kai reega hee fa ulhey rattehin
vaaney fahun beyvafaa
maru vedhaa ney maadha maa gaaamey
dhoo kohffa loabaa ufaa

ooooo kafunugaa kehnuvaa varah
maru vumun roe hadhaa ne yea
dhe dhuva heh nuve hadaan hadhaan hitun
madu madun gehli dhaane yea
dhuni ye ah boa labaa gen thi bey
meestha kun gaamey nuvaa ney lafaa

maru vedhaa ney maadha maa gaaamey
dhoo kohffa loabaa ufaa
hus athaa lo maraa laafa dhaaney romun
kohffa mithaan gaaa ufaa
maru vedhaa ney maadha maa gaaamey
dhoo kohffa loabaa ufaa
maru vedhaa ney maa dhamaa gaa mey
Sad
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: reeti handhu varu   Sat May 31, 2008 12:29 pm

out of door
reeti handhu varu

reethi handhuvaru rey dhekifaa
beehi dhe athun fanvathugaa
roalhi v hindhu fun asarakun
loabi raki hinithun vevilaa
loabi raki hinithun vevilaa

saafu dhon veli fiya valhu gaa
moodhu kai ree hama jehilaa
raalhu raalhaa kulhela kulhelaa
loabi fari fari thun fathugaa

haagovaa kovelee ge adutha
dhoonu udhu hey hiyani tha
mas mahaa velayaa golhi tha
bos dhenee hinithun vamun

reethi handhuvaru rey dhekifaa
beehi dhe athun fanvathugaa
roalhi v hindhu fun asarakun
loabi raki hinithun vevilaa
loabi raki hinithun vevilaa

saafu dhon veli fiya valhu gaa
moodhu kai ree hama jehilaa
raalhu raalhaa kulhela kulhelaa
loabi fari fari thun fathugaa

reethi handhuvaru rey dhekifaa
beehi dhe athun fanvathugaa
roalhi v hindhu fun asarakun
loabi raki hinithun vevilaa
loabi raki hinithun vevilaa

saafu dhon veli fiya valhu gaa
moodhu kai ree hama jehilaa
raalhu raalhaa kulhela kulhelaa
loabi fari fari thun fathugaa
loabi fari fari thun fathugaa
loabi fari fari thun fathugaa
loabi fari fari thun fathugaa
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: SAKUVAA   Sat May 31, 2008 12:29 pm

SAKUVAA


MEE KURAA SAKUVAA THAKEY
KAAKU HEY FAHE AHAANEE
VEEME DHANVARU DHUNIYEIN ********2
GEHLIFAA MIALHAA MITHAA

REETHI KAMAH GOS HUSVEFAA
GEHLIFAA EYNA EHEREEE
VAUDHU THAKAA HUVATHAKAA
KEHIDHEEFAA EYNA EDHANEE

SAKUVAA KURANEE SAKUVAA KURANEE *******2

DHAANUGAA BALI DHAANUGAAA
JAHSAAFAA KALAA THI DHANEE
DHOOKOHFAA NUDHEY
RUHIGENEY DHAANEE
LOABAKEE KOHCHEH KAN
MIADHU EY MASHAH ENGUNEE
VAUDHU THAKAA HUVAATHAKAA
KEHI DHEEFAA EYNAA E DHANEE

SAKUVAA KURANEE SAKUVAA KURANEE ******2
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: vaahaka   Sat May 31, 2008 12:30 pm

vaahaka

e rey ah fahu nunidhaa hunnan v hey
nukaa hunnan v hey
thi heekuree mulhi akun rangalha kah
nooney ma bunamey
ey kaaku hey mi hiy dhee vaanaa
vegen fahathun dhuvan

ey bunan hey dhera dheefea
ufalu gaa ulhey kah nudhey nan
bunnan hey reethi vaahaka eh
ma mi heree kalaa ah hus vegenneh noney
bunan hey reethi vaahaka eh
geydho shugaa nalahedhi gen
fari deh ken hunnashey
thi v hama vaan v goi hey bey numey
mulhi umurakah nooney hama emme re akah shey

ey bunanhey reehcheh kama ku
saahaa dheythy bodu varekey
hadhaan nethu ne hey
gondu dhosu gaa beehunu rey tha
mathin baan jehigen

bunan hey reethi vaahaka eh
ma mi heree kala yaa adhi heybahyyeah nooney
bunan hey reethi vaahaka eh foni kendifaa
nala hedhigen thui dehken den hunnashey
thi v hama vaan v goi hey
heekuree fahathun dhuvaa ne kamah hey

e rey ah fahun aharen v maayoosey
heekure vunee hey
ey beynumey mulhi umurakah nooney
hama emme re akah shey
ey bunan hey thui dhehken ves saahaa
dhey thee bodu vare key

bunan hey reethi vaahaka eh
ma mi heree kala yah hus vegen neh nooney
bunan hey reethi vaahaka eh
geydhoshu gaa nala hedhigen fari dhen ken hurey
bunan hey reethi vaahaka eh
ma mi heree kalaa aa hedhi heybahyyeh nooney
bunan hey reethi vaahaka eh
foni thelhi faa nala hedhigen thui dehken den hunna shey
thy hama vaan v goi hey

beynu mee mulhi umurakah nooney

hama emme re akah shey
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: vaki v asaraa manzar   Sat May 31, 2008 12:31 pm

****vaki v asaraa manzar***

vaki vee asaraa manzaru
hithakun hama nufilaa ney
vey naa i rihun ekuvaa mihithaa maan aa vaaney
dhuniyea ge usoolaa kan tha
nuhigaa na gotheh ves neh
ehenas mi othee jehifaa
keyvaane kameh nooney

libunee nufilaa ne shazaa
dhuni yea ge theren vee thy
mihadhaan tha roh vee thy
ni dhe lo karu nun furuney
libunee nufilaa ne shazaa
dhuni yea ge theren vee thy
mihadhaan tha roh vee thy
ni dhe lo karu nun furuney

vaki vee e mulhin andhi ree ge theren
foa vee e mihiy karu nunney

vaki vee asaraa manzaru
hithakun hama nufilaa ney
vey naa i rihun ekuvaa mihithaa maan aa vaaney
dhuniyea ge usoolaa kan tha
nuhigaa na gotheh ves neh
ehenas mi othee jehifaa
keyvaane kameh nooney

genu vaa fiye hiyy dhathi kan
mahuroom vumun loabin
alikan dhi ya ee nethi gen
falhu kan mi gotha aumun
genu vaa fiye hiyy dhathi kan
mahuroom vumun loabin
alikan dhi ya ee nethi gen
falhu kan mi gotha aumun

roohey thi ya ee kokko ey
loabi ge ufaa gulhi faa vaa

vaki vee asaraa manzaru
hithakun hama nufilaa ney
vey naa i rihun ekuvaa mihithaa maan aa vaaney
dhuniyea ge usoolaa kan tha
nuhigaa na gotheh ves neh
ehenas mi othee jehifaa
keyvaane kameh nooney
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: dhinveynu   Sat May 31, 2008 12:33 pm

dhinveynu ge

ithubaaru kuruvan v vaudhu dhuvahaku hithun nufilaane yey
insaanakah vaanama eii thedhukan gaboolu kuraane yey
adhu haama v thy beyvafaa mazee ge dhauraa gulhuvanee
(mmmmm) (aaaaa)
dhin veynu ge hithaamaagaa
roe roe vamey adhu gaa
fis vejjey meyaa hiy ves
meethedhekey yageen koh dhe mey
dhin veynu ge hithaamaagaa
roe roe vamey adhu gaa

loabi loabin ekugaa ehuvahu ulhe vuny maa
kulli gothugaa migothah kanthah dhimaa v ma
fis vejje meyaa hiy ves
meethedhekey yageen koh dhemey
dhin veynu ge hithaamaagaa
roe roe vamey adhu gaa

adhadheh nuvaa aniyaa hithah libilibi miadhu heynih je yey
(aaaaa aaaa)
ehenas nethey nimumeh miadhu hurihaa maleh fari vejje yey
fahu neyva ah dhaan dhen mihen shakuvaa abadhu kureveyne yey
shakuvaa abadhu kureveyne yey
dhinveynu ge hithaamaagaa
roe roe vamey adhu gaa
dhin veynu ge hithaamaagaa
roe roe vamey adhu gaa
fis vejje meyaa hiy ves
meethedhekey yageen koh dhemey
dhin veynu ge hithaamaagaa
roe roe vamey adhu gaa
roe roe vamey adhu gaa
roe roe vamey adhu gaa...
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: ey zamana   Sat May 31, 2008 12:34 pm

out of door
ey zamana

eyy zamaanaa vaguthu dhiyaee
haadha nufilaa handhuma tha kekey
eyy zamaanaa vaguthu dhiayaee
haadha nufilaa handhuma tha kekey

eki thafaa thu ge eki dhuvas tha
haadha nufilaa handhuma tha kekey
haadha nufilaa handhuma tha kekey

andhiri rey rey vidhaa thari tha
fenuneemaa handhaan aavea
andhiri rey rey vidhaa thari tha
fenuneemaa handhaan aavea
hithuge ruimey

eyy zamaanaa vaguthu dhiyaee
haadha nufilaa handhuma tha kekey
eyy zamaanaa vaguthu dhiayaee
haadha nufilaa handhuma tha kekey

hithuge vey naa i sakuvaa aa
dhekenee kaaku tho ahamey
hithuge vey naa i sakuvaa aa
dhekenee kaaku tho ahamey
fikuru kuramey

eyy zamaanaa vaguthu dhiyaee
haadha nufilaa handhuma tha kekey
haadha nufilaa handhuma tha kekey

rahumu mi alhaa ge haalaa medhu nethu nee maa fanaa ve dhamun
rahumu mi alhaa ge haalaa medhu nethu nee maa fanaa ve dhamun
sukuru kuramey

eyy zamaanaa vaguthu dhiyaee
haadha nufilaa handhuma tha kekey
eyy zamaanaa vaguthu dhiayaee
haadha nufilaa handhuma tha kekey


eki thafaa thu ge eki dhuvas tha
haadha nufilaa handhuma tha kekey
haadha nufilaa handhuma tha kekey
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: HANGURAAMA   Sat May 31, 2008 12:35 pm

trio
HANGURAAMA

KUDA KUDA KUJJAKU RO THAN FASHA EY
IRU IRU KOLHUN KUKURUN IVEYYE
DHIRUMEH NEH HADHI THAH GINA EY
KUDA KUJJAKU RO THAN FENEYYE
IRU IRU KOLHUN KUKURUN IVEYYE
DHIRUMEH NEH HASHI THAH GINA EY

NIKAMEH CHAKU NAMA DHERA KOHLAA
BIMU HURI VELI HEN FAIDHASHU LAA ************2
FEN FODHAKAH EDHI EDHI OHVAA
MARUVAN DHAN ANIYAA KURANEE


NIMU MEH NEH BAAA MINJEH NEH BAA
BUNEVEYNE HE MEE INSAANUN BAA
RAHMEH NEH BAA KULUNEH NEH BAA
FENNAANE MINOON DHUVAHEH NEH BAA
KALAKU VEY BIRUVETHI VEY
KALAKU VEY BIRUVETHI VEY ************************4

DHUVAHEH NEHKAN NEYGEYHEY
MARUVAANE KAN VISNEY HEY
DHUVAHEH NEH KAN NEYGEY HEY
MARUVAANEY KAN VISNEY HEY
NARAKAA GE AZAABAA HOONAA
IRU KOLHAKAH VES KEH VEY HEY
EKUVERIKAN DHAMAHAHTAASHEY
EHBAIVE EHEETHERI VAASHEY ***********2

EKANLAANGE HANDHUMA KOHLAASHEY
EYRUN HEYO GOI THAH FENEYYE
NIMUMEH NEHBAA MINJEH NEH BAA
BUNEVEYNE HEY MEE ISNAANUN BAA
RAHMEH NEH BAA KULUNEH NEH BAA
UMM DHUVAHEH NEH BAAA
GISLA GISLA RONEE EY
FUREMUN DHELO DHANEE EY *************2

FENNA HIH DHATHI MANZARUN
KARI AA MAA DHURU DHURUN******************2
KALAKU VEY BIRU VETHI VEY
KALAKU VEY BIRUVETHI VEY
KALAKU VEY BIRU VETHI VEY
KALAKU VEY BIRUVETHI VEY
NIMUNEH NEH BAA MINJEH NEH BAA
BUNEVEYNE HE MEE INSAANUN BAA
RAHMEH NEH BAA KULUNEH NEHBAA
FENNAANE MINOON DHUVAHEH NEH BAA
KALAKU VEY BIRUVETHI VEY
INSAANUN NEY BIRUVETHI VEY
BIRUVETHI VEYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: hithaa maan roala raola   Sat May 31, 2008 12:35 pm

hithaa maan roala raola

roafaa bunee mey dhen nudhaa shey
maa gai vevijjey kan v gothun
aadheys kureemey den ruhey tho
maalas v kamugaa bunelumun
ehenas hithun kehkoh hurun nooon gotheh hama ne thy maa
adhu baakee vumun

hithaamaan roala raola
karuna ohorun bikahaalugaa jehumun
nuvisney thy kalaa ah
bune dhey shey hama jehumeh
mihitha nethy keey vekan

hithakah lebey hama ufalakee hey
kusakaa nulaa fahe dhera dhinun
noonee sikundi ah bura vanee hey
insaafu veri koh visnaalunun
namaves fahun annane kamugaa heekuran
haasil nu v maa loabeh mi dhuniyean

hithaamaan roala raola
karuna ohorun bikahaalugaa jehumun
nuvisney thy kalaa ah
bune dhey shey hama jehumeh
mihitha nethy keey vekan

umurah hithaamaagaa ulhen hey
edhenee thibaa hama abadha mihen
bune dhee dhulun haasil nuvaa hindhu
ufaleh mi dhuniyean
barudhaas thu kuramun dhaa mi veyno
miveyno

hithaamaan roala raola
karuna ohorun bikahaalugaa jehumun
nuvisney thy kalaa ah
bune dhey shey hama jehumeh
mihitha nethy keey vekan
bune dhey shey hama jehumeh
mihitha nethy keey vekan
bune dhey shey hama jehumeh
mihitha nethy keey vekan
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: Re: Dhivehi Lyrics   Sat May 31, 2008 12:36 pm

KALAA KEEHVE HEY

KALAA KEEHVEHEY VAKI VEE YAARAA
KALAA KEEHVEHEY VAKI VE YAAARAA
KON MAJBOOREH VEE FAHE YAARAA
KEHI DHEEFA ANUDHAASHEY
MITHURAA EY AHAASHEY
VEYNAAA
VEYNAAA KEKULHUN MIHITHAH DHEEFAA
YAARU DHIYAIMA VAUDHU UVAALAA
EKEEHVEGEN HE BADHAL VEEE
KEHIDHEEFAA NUDHAASHEY MTHURAA EY AHAASHEY*********2

KALAA KEEHVEHEY VAKI VEE YAARAA

HITHUGAA FORUVEEMAA KALAA
THIYAVEEE BEYVAFAAA
THIYAVEE BEYVAFAA
HITHUGE MILOHBAH KEEHVE HEY
NURUHUN VANEE KALAA
NURUHUN VANEE KALAA
EKUGAA VEEMEY OGAA VEEEMEY *****2
E HANDHAAN KALAA KURAASHEY
KEHIDHEEFAA NUDHAASHEY
MITHURAA EY AHAASHEY
KEHIDHEEFAA NUDHAA SHEY MITHURAA EY AHAASHEY

KALAA KEEHVEHEY VAKI VEE YAARAA

YAARU THI EDHI EDHI HIH ROYYYE
LOABIN VAN GURUBAAN
LOABIN VAN GURUBAAN
HIYAAL THAKEY HITHUGAA VANEE
NUNETHEYNE THI HANDHAAN
LOABI DHINEEMAA
MEE HEDHI GOI HEY
THURAA VEYNAA NUDHEYSHEY
KEHI DHEEFAA NUDHAAASHEY
MITHURAA EY AHAAASHEY
VEYNAAA
VEYNAA KEKULHUN MI HITHAH DHEFAA
YAARU DHIYAIMA VAUDHU UVAALAA
EKEEEH VEGEN HE BADHAL VEE
KEHIDHEEFAA NUDHAASHEY MITHURAA EY AHAASHEY

KALAA KEEHVEHEY VAKI VEE YAARAA

**************THE END********************
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: loabi dhaanuga   Sat May 31, 2008 12:37 pm

loabi dhaanuga

loabi dhaanuga eky masha vedhaanuhey
saafu loabi dheynuhey
beynumeh madhen hama kalaa nun ehen nethe nethe netheyyy*2

loabi dhaanuga ekiiiiiiiiiiiiiiii

---------------------------------------
sharuthaky kobaahe loabi dheyne
alathu loabi dhy ruhun libeyne
madhadhugarekey miee yagyney
badhaluvun mashey thedhey nethymey
eku eky kandah viyas madhen ereyname,
hiy furaala dheyname
hiy edhay kameh hama thinoony ehen nethe nethe netheyyy

loabi dhaanugaa ekiiiiiiiiiiiiii

--------------------------------------------
raalhuthakuge bydhain mimeyga
va udhaas ithuru veyey ekyga
haaludhen dhulun bayaan nuva hen
hiyalu vey magey mihithu thereyga
gaathuga magey kala ishyndhe dhaanuhe
loabivey bunaanuhe
ha ufa mashah hama thinoony ehen nethe nethe nethey

loabi dhaanugaa ekiiiiiiiiiiiiii

----------------------------------------------
haadha hyveyey gaboolu vahen
saafu rythi hylumun kala dhen
mauna v thi fari balaalumun dhen
maathakeh folhijje hyveyey dhen
faalhuga thihiy mashah nagafa dheynuhe
aan ekey bunaanuhe
inthixaarakah beynumeh dhen ehen nethe nethe nethey

loabi dhaanuga eky masha vedhaanuhey
saafu loabi dheynuhey
beynumeh madhen hama kalaa nun ehen nethe nethe netheyy

loabi dhaanuga ekiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: marey mithu raa   Sat May 31, 2008 12:37 pm

out of door
marey mithu raa

marey mituraa me dhuniyean
vakikunee miasaru hingaanee
marey mituraa me dhuniyean
vakikunee miasaru hingaanee
emme fahu vindhaa jehen den
aru therey mi zaharu hingaa nee

marey mituraa me dhuniyean
vakikunee miasaru hingaanee
haadha ummeedhen kuree ney
maadhamaa roasan kuran
haadha ummeedhen kuree ney
maadhamaa roasan kuran

kuri huvaa ufalaa araamaa
ekumulhin loabin kuran
nuruhunee thy adhalu mikamaa
karuna dhen kihineh hedheynee

marey mituraa me dhuniyean
vakikunee miasaru hingaanee
marey mituraa me dhuniyean
vakikunee miasaru hingaanee
emme fahu vindhaa jehen den
aru therey mi zaharu hingaa nee

ekuekee gaa maruge dhaanun
kan libunu nama ey mihen
ekuekee gaa maruge dhaanun
kan libunu nama ey mihen
ekani verivaa gina ve faa dhen
nume hureemey dhuni ye in
dhehvavaan dehy marunimen dhen

marey mituraa me dhuniyean
vakikunee miasaru hingaanee
emme fahu vindhaa jehen den
aru therey mi zaharu hingaa nee

marey mituraa me dhuniyean
vakikunee miasaru hingaanee
emme fahu vindhaa jehen den
aru therey mi zaharu hingaa nee

mareyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy mitu raaaaa
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: nukulhedhey haaluga   Sat May 31, 2008 12:38 pm

nukulhedhey haaluga

karunain foa vefaa gislamun veynugaa
maruve dhaan v he adhu nikulhedhey haalu ga
haru adun rove e maazee thasah varuvefaa
faruneyfahe nimen v he bikahaalugaa

konkusheh hey magey fahe othy bunebala
konmemeekakume nafurathuge nazarun me balaa
konkusheh hey magey fahe othy bunebala
konmemeekakume nafurathuge nazarun me balaa

emmehaa moonuthah kilanbuvejjey milaa
onna gaanoonuhey mee mitha dheyhugaa
karunain foa vefaa gislamun veynugaa
maruve dhaan v he adhu nikulhedhey haalu ga

vakivumun ekuverin v me maayoos vefaa
rakive isjehi mithaa dhunuye ah gina vefaa
vakivumun ekuverin v me maayoos vefaa
rakive isjehi mithaa dhunuye ah gina vefaa

hakibain adu viyas aadhe baaki vefaa
vakithakun minju vey tho vamey azumugaa
karunain foa vefaa gislamun veynugaa
maruve dhaan v he adhu nikulhedhey haalu ga

miduniyey aa hayaatheh me hoadhaana mey
hidhumathun maadhamaa hiy furaadheynamey
miduniyey aa hayaatheh me hoadhaana mey
hidhumathun maadhamaa hiy furaadheynamey

thedhuniyathugaa ilaahah shukuruveri vamey
dhe dhuniyeyn heyo naseebah e dhey haalugaa
karunain....

hithuge loabaa ehy dhaaimah dheynamey
mithuraky hithuge thiyaey ehy vaanamey
hithuge loabaa ehy dhaaimah dheynamey
mithuraky hithuge thiyaey ehy vaanamey

ithuru maai hazurathun rahumathah edhy vamey
hithuge edhumun kalaa leh vumey ufalugaa
karunain...
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: rey othee mey roan   Sat May 31, 2008 12:39 pm

rey othee mey roan

rey othee mey roan ma othee mey
lo mara gen raon
neyngey ma haadha visnaa fee mey
neyngu meh gaa loa ma maraagen
hithi asarugaa roan
neyngey ma haadha vissnaa dee mey

hiyy edhey thy ey ma edhey thy loabi vathy ey
neyngey ma haadha visnaa fee mey
neyngu meh gaa lo ma maraa gen ma
hithi asarugaa roan
neyngey ma haadha visbaa fee mey

heyo ves nuvaa noon thi ya hen hadaafa
gehlleekan mage dhe lolu ge nooru
amdhakun ma ney dhemey
beyvafaa the rivaakah alun
kusakee kobaa hey bune dheebalaa shey
kusakee kobaa hey bune dheebalaa shey
neyngey mahaadha visnaa fee mey

rey othee mey roan ma othee mey
lo mara gen raon
neyngey ma haadha visnaa fee mey
neyngu meh gaa loa ma maraagen
hithi asarugaa roan
neyngey ma haadha vissnaa dee mey

nubu nah che noone key
thi ya hen hadhaa fa feni lee maa
mage rulhi veri moon
haasa koh ma noolhe mey loabi vaavaru
bune dhey kah dhulun
kusakee kobaa hey bune dheebalaa shey
kusakee kobaa hey bune dheebalaa shey
neyngey ma haadha visnaa fee mey

rey othee mey roan ma othee mey
lo mara gen raon
neyngey ma haadha visnaa fee mey
neyngu meh gaa loa ma maraagen
hithi asarugaa roan
neyngey ma haadha vissnaa dee mey

hiyy edhey thy ey ma edhey thy loabi vathy ey
neyngey mahaa dha visnaa fee mey

rey othee mey roan ma othee mey
lo mara gen raon
neyngey ma haadha visnaa fee meyyyyyy
Back to top Go down
View user profile
wildlife
Senior Memberz
wildlife

Posts : 266
Join date : 2008-05-31

Character sheet
Behaviour:
50/100  (50/100)

PostSubject: saharo   Sat May 31, 2008 12:39 pm

out of door
saharo

saharo e maafu dheyshey
kushekan mikan nuvanyyaa
aharen kamah viyas den
beyhaa sifaa ruhenyya
saharo e maafu dheyshey
kushekan mikan nuvanyyaa
shaharen kamah viyas den
beyhaa sifaa ruhenyya
saharo e maadu dheyshey

beynu mee hithaa i roohey
thy e zaazu v asarugaa
hurevey neyea thi yahen
hithuga mihen ruhenyya
beynu mee hithaa i roohey
thy e zaazu v asarugaa
hurevey neyea thi yahen
hithuga mihen ruhenyya

saharo e maafu dheyshey
kushekan mikan nuvanyyaa
shaharen kamah viyas den
beyhaa sifaa ruhenyya
saharo e maafu dheyshey

gudhurathu ge reethi hadhi yaa
loabiy ge nan ahaairu
gudhurathu ge reethi hadhi yaa
loabiy ge nan ahaairu

thy e fadha azeezu malakaa
hure vey nehey dhurugaa
thy e fadha azeezu malakaa
hure vey nehey dhurugaa
iru handhu mihen ahanyyasaharo e maafu dheyshey
kushekan mikan nuvanyyaa
aharen kamah viyas den
beyhaa sifaa ruhenyya
saharo e maafu dheyshey
kushekan mikan nuvanyyaa
shaharen kamah viyas den
beyhaa sifaa ruhenyya
beyhaa sifaa ruhenyya
beyhaa sifaa ruhenyya
beyhaa sifaa ruhenyya
beyhaa sifaa ruhenyya
Back to top Go down
View user profile
Sponsored content
PostSubject: Re: Dhivehi Lyrics   

Back to top Go down
 
Dhivehi Lyrics
Back to top 
Page 1 of 2Go to page : 1, 2  Next

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
WLC :: Music :: English-
Jump to: